jeho práce začíná tím, že klient nahlásí v pojišťovně pojistnou událost, při které mu vznikla nějaká škoda, např. při autonehodě, na zdraví, škoda na majetku; likvidátor vše prošetří, prostuduje si podrobně pojistnou smlouvu uzavřenou mezi klientem a pojišťovnou a pak se prošetřuje pojistnou událost, pokud potřebuje odborné posudky, komunikuje s odborníky, techniky, lékaři a dalšími institucemi; na základě šetření a zjištění rozsahu škody vypočítává výši pojistného plnění, tzn. částku, kterou pojišťovna klientovi vyplatí, přitom se řídí podrobně zpracovanými pravidly a předpisy.