zjišťuje přímo v terénu, jaký je stav povrchů, které má natírat, podle toho je upravuje – škrábe, brousí, tmelí, penetruje řídkým nátěrem, malby a nátěry nanáší štětkou, válečkem, či stříkáním, používá různé dekorativní techniky, linkování, písma, emblémy; připravuje a lepí různé druhy tapet - papírové, textilní, sklovláknité, vlisové, vinilové, válečkové, přetíratelné, lakuje a natírá všechny druhy materiálu, vypočítá spotřebu materiálu.