řídí hotel, restauraci, bar, hospodu apod. jako celek, řízení spočívá v tom, že si stanoví strategický plán, vizi na směřování hotelu / gastrozařízení, odpovídá za plnění plánu, za dobré hospodářské výsledky, za zisk; s tím souvisí zajištění kvalitní nabídky služeb, zaměstnávání kompetentních lidí, jejich řízení, vedení, komunikaci s nimi, motivaci, hodnocení jejich práce, odměňování, popř. vzdělávání všech zaměstnanců; aby zajistil odbyt služby, musí provádět dobře cílenou a efektivní reklamu a propagaci, vyhledávat nové služby a příležitosti pro zisk, jedná a zastupuje hotel a podobná zařízení při jednáních s obchodními partnery v České republice i zahraničí; pro zajištění dobrého hospodářského výsledku je důležité získat a udržet si zákazníky, obstát ve velké konkurenci, je třeba se neustále zlepšovat, hledat nové možnosti, být kreativní, mít správné nápady, mít zaměstnance, na které je možné se spolehnout, vytvořit jim zajímavé pracovní prostředí, motivační systémy, na druhé straně i propracovat kontrolní mechanizmy.