obsazuje pracovní místa ve firmě podle požadavků vedoucích pracovníků, nebo podle personálního plánu firmy tak, aby na správných pracovních pozicích byli správní (kvalifikovanými a vysoce kompetentní) zaměstnanci, kteří firmě mohou přinést zisky - podle pravidla "je chybou během výběrového řízení odmítnout vhodného a přijmout nevhodného zaměstnance" personalista se stará o systematický rozvoj zaměstnanců, v dobrých firmách také organizuje průzkum spokojenosti zaměstnanců.