pracuje buď ve firmě a stará se o reklamu jedné firmy nebo v reklamní agentuře a zpracovává zakázky od zákazníků, zajišťuje propagaci výrobků, značky, firmy, účastní se různých prezentačních akcí, veletrhů, má nejnovější informace o tom, co se děje ve firmě, vhodným způsobem (slovem, slogany či graficky) určité informace pak předává dál, komunikuje s útvary uvnitř firmy a na základě informací od nich patří, navrhuje reklamní strategii; jako manažer řídí tým lidí, rozděluje úkoly a kontroluje jejich plnění, motivuje, odměňuje; má velmi dobrý přehled o nejnovějších trendech v reklamní tvorbě, o formách prezentace v tištěné i elektronické podobě, zvládá multimediální prostředí na velmi dobré úrovni, vyhodnocuje efektivitu jednotlivých reklamních kampaní, může na základě sociologického průzkumu zaměřit reklamu na určitou cílovou skupinu a podle toho, komu je určena zvolit styl, prostředky, způsob oslovení, neustále se učí; měl by být dostatečně kreativní, mít grafické cítění a originální nápady, měl by umět jednat a vycházet s lidmi.