Konzultanti:

vyhodnocuje kvalitu odvedené práce, výrobků a služeb; navrhuje způsob, pomocí kterého zjišťuje kvalitu provedené práce – např. dotazníky spokojenosti, stanovuje přípustný počet chybných výrobků na určitý počet správných výrobků, provádí analýzy (rozbory), které mají za cíl zlepšit kvalitu – někdy pomocí nových technologií, dokonalejšího systému kontroly pracovníků, pomocí dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců, poradenskými službami apod.; manažer kvality zpracovává směrnice pro sledování a vyhodnocování kvality, kterými se musí řídit všechna oddělení ve firmě, řídí interní prověrky jakosti a spolupracuje při externích auditech; předpoklady jsou technické myšlení, organizační a kombinační schopnosti, samostatnost.