jeho cílem je zajistit kvalitní a odbornou péči a bezpečí pro pacienty, aby tato kvalita mohla být zavedena a také požadována ve zdravotnických zařízeních, proto pravidelně a systémově zjišťuje, zda zdravotnické zařízení – nemocnice, jednotlivá oddělení nebo personál kvalitní služby poskytuje; zavádí standardy (stanovená úroveň služeb) do praxe, to znamená, že stanoví konkrétní ukazatele kvality a formu jejich měření a ověřování, vytváří metodiku pro jejich zavádění, kontroluje jejich dodržování v praxi; v rámci průběžného zvyšování kvality péče, doporučuje další vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců; kontrola kvality probíhá jak uvnitř – pomocí různých šetření a dotazníků, tak i zvenčí, pomocí specialistů na zjišťování kvality péče.