vyrábí, instaluje, seřizuje, zkouší a opravuje elektrické strojů, přístroje a zařízení (např. elektromotory, transformátory, rozvaděče, svařovací agregáty, zapojuje vodiče, elektrické rozvody, zásuvky, navrhuje, zapojuje a sestavuje analogové i digitální elektronické obvody, navrhuje, zhotovuje a osazuje desky plošných spojů, vykonává práce při zhotovování mechanických dílců elektrických přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků, řeší elektrické obvody, navrhuje a realizuje náhradní zapojení těchto obvodů či zařízení a volí vhodné součástky, demontuje, opravuje a sestavuje mechanizmy nebo části elektrických zařízení, elektromechanických přístrojů a dalších technických zařízení; měří elektrické veličiny a analyzuje a vyhodnocuje výsledky uskutečněných měření; je schopen číst a vytvářet technickou dokumentaci; předpokladem jsou manuální zručnost, technické myšlení, kombinační schopnosti, představivost, přesnost; práce probíhají v prostředí se zvýšeným výskytem nečistot, mastnot a hluku.