kontroluje technický stav různých letadlových systémů, provádí čištění, údržbu, seřizování, opravy a výměny jednotlivých zařízení jako kormidel, závěsů, regulátorů otáček, klimatizačního systému i celých pístových nebo tryskových motorů, popř. jejich jednotlivých součástí - provádění celkových technických prohlídek před odletem a po příletu letadla, technické ošetření letadla při jeho stání na odbavovací ploše (připojení pozemního zdroje, vizuální kontrola letadla zvnitřku i vnějšku, kontrola a dohuštění pneumatik, atd.), diagnostikuje případné poruchy a závady; aby mohl vykonávat samostatnou práci na letadlech, musí složit typové zkoušky u Úřadu pro civilní letectví.