zavádí do domu, bytu, technických budov plyn přesně podle projektové a technické dokumentace v souladu s platnými předpisy a normami, umí číst technické výkresy a schémata, navrhuje a realizuje potrubní rozvod, doporučuje a používá vhodné materiály, plast, kov, měď a další materiály na základě znalosti jejich vlastností, pracuje s různými druhy plynu, proto musí mít solidní odborné znalosti a dodržovat bezpečnostní předpisy, po provedení tlakových a funkčních zkoušek potrubí naplní plynem a uvede do provozu, odpovídá za bezpečnou montáž a bezpečný provoz celého plynového systému.