Konzultanti:

má na starosti správné fungování měřidel používaných v průmyslové výrobě a ve výrobních a zkušebních procesech, měří, zda jsou během výroby použity předepsané podmínky, jako jsou teplota, tlak, otáčky, vlhkost, pružnost, normy, parametry, tvary a pravidla součástek, polotovarů nebo hotových výrobků dle výrobní dokumentace; k měření používá vhodná měřidla, v rámci metrologických předpisů metrolog odpovídá i za celkovou péči o měřidla, udržování měřidel, eviduje je, odpovídá i za předepsané označení měřidel, dbá na správné skladování měřidel; při měření odpovídá za přesné dodržování prostupů při měření, dbá i na to, aby metrologická měření prováděli vždy kompetentní lidé.