mluví, udržuje pravidelné kontakty se sdělovacími prostředky (tisk, rozhlas, televize, zpravodajské agentury a jiná média), vyjadřuje stanoviska Policie ČR nebo územního odboru Policie ČR k určitým událostem, neměl by vyjadřovat názor svůj, ale postoje instituce nebo úředních osob; účastní se pravidelných porad, komunikuje s vedením instituce nebo osobou, kterou zastupuje, ta rozhoduje o míře sdělitelného ve zveřejňované zprávě; vystupování mluvčího je jasné stručné srozumitelné, má kultivovaný projev; vedle zpráv o aktuálních událostech informuje i o připravovaných akcích, někdy zpracovává dlouhodobý plán akcí, které mají informační (pravidelné tiskové konference) i preventivní charakter (besedy ve školách, dětské dny s Policií, preventivní dopravní akce apod.), prezentuje instituci na veletrzích; tiskový mluvčí vystupuje jménem svého zaměstnavatele, podává o něm pozitivní obraz, na rozdíl od novináře.