vytváří dřevěné a kovové nosné konstrukce stěn, příček a stropních podhledů, montuje sádrokartonové konstrukce, půdní vestavby, zhotovuje také suché plovoucí podlahy, provádí jednoduché tepelné izolace, opravy a rekonstrukce budov včetně jejich zateplování; měl by umět číst projektovou a technickou dokumentaci, dodržovat technologické postupy; pracuje v hlučném a prašném prostředí staveb.