každý měsíc zpracovává mzdy zaměstnanců, kompletuje osobní spis zaměstnance, eviduje změny osobních údajů apod., komunikuje s institucemi jako jsou zdravotní pojišťovny, Správou sociálního zabezpečení a finančním úřadem, odpovídá za správný výpočet a výši odvodů, komunikuje se zaměstnanci.