Povolání:

Dřevařský inženýr - konstruktér

řeší nejsložitější úkoly a velké celky, na základě podkladů navrhuje konstrukci výrobku či celých sestav, celků určených jak pro interiér, tak pro exteriér, zná vlastnosti materiálů, konstrukci výrobků opracování dřeva a výrobků ze dřeva, navrhuje rozměry jeho částí, spoje, spojovací prostředky, kování apod., návrh má podobu technických výkresů a výpisů prvků, pro konstrukci výrobků většinou používá konstrukčních počítačových programů, často s využitím 3D zobrazení; je hlavním nositelem inovací, nových přístupů k materiálům, spojům, kováním, povrchové úpravě, sleduje novinky v oboru; řídí konstrukční oddělení nebo rozsáhlejší projekt, jeho činnost spočívá v řízení, organizování práce konstruktérů, kterou pak i kontroluje, dohlíží na plnění termínů, poskytuje jim znalostní a zkušenostní podporu; pracuje v kanceláři, často navštěvuje výrobní provozy.

Dřevařský inženýr - technolog

zpracovává popisy výrobních (pracovních) postupů, popis jednotlivých výrobních kroků, určuje materiály vhodné pro údržbu dřeva; jeho úkolem je i kontrola provádění navržených postupů výroby i údržby, sleduje novinky ve strojích i nástrojích pro opracování dřeva, navrhuje také nástroje a způsoby jejich údržby; musí mít technické myšlení, umět pracovat s technickou dokumentací, číst technické výkresy, vyznat se a sledovat novinky v oboru.

Dřevařský inženýr - vývojář

řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti dřevařství a nábytkářství, sleduje nové trendy a technologie v oboru a příbuzných oborech v České republice i zahraničí, zná se v materiály používané v nábytkářství – masiv, překližky, dýhy, lamina apod., stejně tak i materiály, které se používají k moření a další úpravě povrchů, lepidel apod., ve spolupráci s technologem zpracovává nové technologické postupy, je součástí vývojářských a testovacích týmů, dohlíží na zavádění nových poznatků do výroby, zná předpisy a normy v oblasti dřevařství a nábytkářství, průběžně analyzuje a vyhodnocuje kvalitu nově vyvinutých technologií a dotváří je; spolupracuje a vytváří tým s ostatními odborníky – technology, konstruktéry, výrobou; pro vývojáře je důležitá chuť neustále se vzdělávat a učit se novým věcem, měl by mít dobré logické a technické myšlení, kombinační schopnosti a mít velmi dobré znalosti z oboru.

Dřevařský technik - konstruktér

dostává zadání pro nový výrobek v podobě popisu, náčrtu, fotografie nebo komplexního návrhu vzhledu výrobku od návrháře – designera; na základě podkladů navrhuje konstrukci výrobku, rozměry jeho částí, spoje, spojovací prostředky, kování apod.; návrh má podobu technických výkresů a výpisů prvků, používá konstrukční počítačové programy, pro větší názornost si může zobrazit výrobek ve 3D, dřevařský technik konstruktér často konstruuje prototypy, které se vyrobí v prototypové dílně, zkouší, upravují; dřevařský technik konstruktér chodí do výroby a ověřuje si realizovatelnost svých návrhů, musí mít dobrou prostorovou představivost, tvořit a číst technické výkresy, mít technické myšlení, zajímat se o designové trendy v jeho oboru, vyznat se ve strojích, nástrojích pro opracování dřeva.

Dřevařský technik - technolog

jeho úkolem je popsat jednodušší, často opakované technologické postupy pro typově opakovanou dřevařskou a nábytkářskou výrobu, jako je sériová výroba běžných technologicky méně náročných dílců, které se liší jen rozměry a použitým materiálem, podkladem bývá zpracovaná technická dokumentace; umí číst technické výkresy, zná technické i jakostní normy, rozumí konstrukci dřevařských výrobků, sleduje novinky ve strojích i nástrojích pro opracování dřeva; popisuje návaznost jednotlivých operací jako je krácení, hoblování, frézování, soustružení, vrtání, dlabání, formátování, kolíkování, olepování hran, lepení, povrchové úpravy apod.; pokud nový výrobek vyžaduje změnu v rozmístění strojů, či stroj nový, je to práce technologa, technolog také navrhuje nástroje a způsoby jejich údržby; kontroluje provádění navržených postupů při výrobě i údržbě, pracuje v kanceláři s častými návštěvami výrobních provozů.

Truhlář

vyrábí a opravuje nábytek, pracuje na klasických strojích (soustruh, fréza, pily, vrtačky, kolíkovačka, olepovačka hran, laminovačka apod.) nebo moderních NC strojích, umí číst technické výkresy a technickou dokumentaci, vyžaduje se fyzická zdatnost, pečlivost, zručnost a technické myšlení, pracuje buď ve velkém týmu v sériové výrobě, nebo v menší zakázkové výrobě; v obou případech potřebuje schopnost týmové spolupráce, v malé firmě musí kvalitně zvládat i komunikaci se zákazníkem.