vykonává notářské činnosti, tzn. ověřuje platnost a pravost podpisů na dokumentech, platnost dokumentů, sepisuje listiny o právních úkonech, příjímá závěti, předměty, cenné papíry či finanční obnosy do notářské úschovy, vykonává správu majetku a ve věcech majetkových zastupuje majitele, může také zastupovat osoby ve správním a občanském soudním řízení; k výkonu povolání je třeba vysokoškolské vzdělání i notářská zkouška, před jejím složením čekatel pracuje jako koncipient, jako pomocný úředník, který se připravuje na notářskou praxi.