Konzultanti:

pracuje samostatně, připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk, rozhlas a televizi a digitální média, musí neustále vnímat dění kolem sebe, být u důležitých událostí, musí je umět prosadit ke zveřejnění, po technické stránce (tzn. gramaticky a graficky) připravuje články a předlohy k vydání, zvládá velmi dobře informační technologie a český jazyk, popř. i cizí jazyk.