V kariérovém poradenství se uplatňují dva přístupy.

Ten první při volbě povolání klade důraz na osobnost člověka, jeho zájmy, koníčky a jeho schopnosti v širším slova smyslu. Povolání si vybíráme na 40 – 50 let dopředu. Během této doby mohou nastat tak zásadní změny v ekonomice, v požadavcích trhu práce, že je někdy těžké je předvídat. Proto by se člověk neměl moc ohlížet na trh práce, ale jít si svou cestou a uplatnit to nejlepší, co v sobě má.

Druhý přístup říká naopak, že okolní svět má určitý charakter (převládající zaměření průmyslových odvětví), určité potřeby (hospodářská soběstačnost, pokrytí služeb, školství, sociální a zdravotnický systém, také potravinářství, apod.), „úživnost“ a přesycenost určitých povolání na trhu. Jinými slovy je to trh práce, který může zásadním způsobem podtrhnout nebo naopak potlačit kariérní plány jedince.

Existují další teorie, které říkají, že jen malá část lidí bude „vyrábět“ (plně automatizovaný a robotizovaný svět bude potřebovat jen omezené množství pracovníků, zato těch nejlepších -programátorů, techniků a technologů). Vedle této skupiny vysoce kvalifikovaných lidí, kteří budou pracovat ve výrobě, bude další velká skupina, která se bude starat o zdraví, sociální potřeby, vzdělávání a volný čas lidí (i lidí bez práce). Přesto máme za to, že jsou povolání, která se nedají nahradit žádným robotem ani nejdokonalejším strojem, že v nich se uplatní jen člověk s lidským rozměrem, s jeho nadšením, empatií, zkušeností a moudrostí.

 

Zaměstnanost versus nezaměstnanost

Zaměstnání může dát našemu životu smysl, uspokojení, může být zdrojem sebevědomí, umožní nám získat finanční odměnu, která může znamenat jistou míru materiální svobody.  

Zaměstnání může dát životu lidský či sociální rozměr, pocit, že někam patříme, pocit uznání, respektování. Lidé nezaměstnaní říkají, na nezaměstnanosti je nejhorší pocit, že vás nikdo nepotřebuje, nikdo vás neocení, nepochválí, nevynadá vám. Lidé bez práce ztrácejí sociální status zaměstnance, někdy se izolují od ostatní společnosti.

Zaměstnání může přinášet řád, strukturu a směřování našeho života.

 

Rady a doporučení pro kariérní plánování

Je dobré rozlišovat povolání a studijní obor, povolání je pravidelně vykonávaná pracovní činnost za mzdu nebo plat, studijní obor je cesta, která nás k povolání dovede. Někdy se liší požadavky na studium a na výkon povolání.

Příklad:

Pro studium ekonomie potřebuje mít uchazeč o studium velmi dobrou úroveň znalostí matematiky a cizího jazyka.  Pro výkon povolání potřebujete mít schopnost logického a analytického myšlení, ale vedle toho i schopnost organizovat, řídit, plánovat, rozhodovat se, prosadit se apod. Proto už uchazeč o studium by měl zvažovat, zda má vedle studijních předpokladů i požadované vlastnosti.

Během studia zdravotnických oborů se hodnotí zejména teoretické znalosti studenta. V praxi zdravotníka čeká práce pod časovým stresem, zodpovědnost za zdraví pacienta, schopnost komunikovat s lidmi, vyjednávat, být empatický a pomáhající.

 

Při plánování kariéry doporučujeme postupovat ve třech krocích a zvážit:

  1. sebehodnocení – hodnocení sebe sama - zájmy, vlastnosti, znalosti a další kompetence,
  2. hodnocení okolního světa – jak vypadá situace na trhu práce, o jaká povolání je zájem atd.,
  3. osobní kontrakt – jako dohodu se sebou samým o tom, co chci získat, jak moc chci být pro povolání připraven, co tedy získám jednou, až budu zvolené povolání vykonávat a co jsem připraven povolání a přípravě na něj obětovat.

 

Poznámka: Čím přesněji se popíšete a čím více toho o sobě napíšete, tím lépe pro vás, konzultanti budou mít více informací a mohou vám lépe poradit.

 

Aktuality

  • Jako manažerka projektu bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu a projekt podporovali – řediteli školy, PaedDr. Rostislavu Šmídovi, realizačnímu týmu, konzultantům, odborníkům, manažerům firem, kteří nám umožnili nahlédnout do firemního prostředí, učitelům, pro které byl projekt určen, že se do připravených aktivit zapojili. Mgr. et Mgr. Sylva Štěpitová manažerka projektu

další aktuality >

Akce

Bohužel, žádné akce nejsou naplánovány.