Název projektu: Jak pracovat s kariérním portfóliem

Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.51/02.0007

Předkladatel projektu: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Cílová skupina: Projekt je určen pro pedagogy základních a středních škol Zlínského kraje.

Cíle projektu:

  • Vytvořit program elektronický formulář Kariérní portfólio  pro plánování kariéry
  • Vypracovat metodiku pro pedagogy
  • Vytvořit 7 vzdělávacích programů
  • Proškolit celkem 300 pedagogů v 7 vzdělávacích programech
  • V rámci celého Zlínského kraje zorganizovat 24 exkurzí a 16 besed s personalisty a odborníky z firem

Specifika projektu:

  • Systémové řešení pro kariérní plánování
  • Do kariérového poradenství vstupují odborníci z firem, institucí, psychologové práce
  • Propojení světa vzdělávání a světa práce
  • Seznámení s novými poradenskými přístupy v kariérovém poradenství

Doba trvání projektu:

Zahájení:  1. 9. 2012

Ukončení:  28. 2. 2015

Celkové náklady: 6.185.265,60 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Aktuality

  • Jako manažerka projektu bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu a projekt podporovali – řediteli školy, PaedDr. Rostislavu Šmídovi, realizačnímu týmu, konzultantům, odborníkům, manažerům firem, kteří nám umožnili nahlédnout do firemního prostředí, učitelům, pro které byl projekt určen, že se do připravených aktivit zapojili. Mgr. et Mgr. Sylva Štěpitová manažerka projektu

další aktuality >

Akce

Bohužel, žádné akce nejsou naplánovány.