Pokud platí, že „naše zaměstnání 100% určuje náš životní styl“, pak je třeba věnovat záležitostem kolem volby povolání a kariérního plánování určitou pozornost.

V našem projektu „Jak pracovat s kariérním portfoliem“ jsme vytvořili webovou aplikaci kariérní portfolio – pomůcku pro plánování kariéry -využitelnou i ve výuce, která tě přinutí zamyslet se nad budoucností, nad kvalitou osobního i profesního života.

Po registraci v této webové aplikaci si vytvoříš svůj osobní profil, který ti pomůže ujasnit si, co umíš, v čem jsi dobrý, co můžeš rozvíjet, kde se v budoucnu můžeš uplatnit. Důležitou součástí tvého plánování bude stanovit si cíle a také cestu, která k nim vede.

Kariérní plánování v našem projektu končí osobním kontraktem, to je v kariérním plánování závěrečné a definitivní rozhodnutí, je to dohoda se sebou samým o tom, co chceš získat a co jsi pro to ochoten udělat.

 

V kariérním portfoliu vycházíme z 3 základních předpokladů.

  • První spočívá v tom, že je třeba poznat sebe sama, uvědomit si své zájmy, studijní předpoklady, silné i slabé stránky.
  • Druhý vychází ze znalosti potřeb okolního světa, zejména trhu práce, z uvědomění si toho, co nám svět práce nabízí a jaké možnosti dává, jaké požadavky na zaměstnance mají zaměstnavatelé.
  • Třetí předpoklad klade důraz na vhodné propojení toho, co nabízí jedinec a na druhé straně očekává zaměstnavatel, obecně trh práce.

 

Čím je tento projekt výjimečný?

Součástí týmu jsou konzultanti přímo z praxe, odborníci, personalisté, řemeslníci a jiní, kteří zodpoví tvé otázky. Komunikovat s nimi můžeš prostřednictvím tohoto webu po přihlášení do svého profilu.

 

 

 

Aktuality

  • Jako manažerka projektu bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu a projekt podporovali – řediteli školy, PaedDr. Rostislavu Šmídovi, realizačnímu týmu, konzultantům, odborníkům, manažerům firem, kteří nám umožnili nahlédnout do firemního prostředí, učitelům, pro které byl projekt určen, že se do připravených aktivit zapojili. Mgr. et Mgr. Sylva Štěpitová manažerka projektu

další aktuality >

Akce

Bohužel, žádné akce nejsou naplánovány.