Povolání:

Marketingový manažer

navrhuje firemní marketingovou strategii na delší či kratší období, je to způsob, jak co nejlépe umístit co nejvíce výrobků a služeb na trh; tuto strategii pak marketingové oddělení rozpracovává do konkrétních realizačních plánů; marketingová strategie vychází ze strategických cílů, z analýzy úspěšnosti minulého období, z analýzy konkurenčního prostředí, politického a ekonomického stavu země; jednotlivé části marketingového plánu určují kolik produktů má firma v daném období prodat, jakým způsobem a s jakou podporou; jakmile je plán schválen, začne jeho realizace a manažer pravidelně vyhodnocuje jeho plnění, srovnání skutečného plnění s plánem, jeho oddělení trvale sleduje co se děje na trhu, jak se chová konkurence; jeden ze způsobů podpory marketingové strategie je reklama, inzerce, webové stránky a výstavy, jejich účinnost je také vyhodnocována.

Obchodník

hlavním úkolem obchodníka je prodat, zajistit plánovaný prodej firemních výrobků, vyhledává nové zákazníky a stará se o ty stávající, zjišťuje jejich potřeby, připravuje jim nabídky, informuje je o novinkách, často také poskytuje technické poradenství, připravuje podklady pro obchodní jednání, pro uzavírání smluv, fakturaci, sleduje platby zákazníka, je-li potřeba stará se i pohledávky, stará se o přepravu dovozních i vývozních zásilek, jedná s orgány celní správy, s finančními úřady, obchodník po celý rok cestuje po svém regionu, uskutečňuje několik schůzek denně, o své práci provádí záznamy, reporty, hlášení, které předává svému nadřízenému, kterým může být vedoucí prodeje, či obchodní ředitel, o úspěchu obchodníka rozhoduje zejména obchodní talent, schopnost naslouchat a komunikovat, je samostatný, spolehlivý, slušně a seriózně vystupuje, umí vyjednávat, úspěšný obchodník ví, že je nejlepší mít spokojeného, vracejícího se zákazníka.

Prodavač

je schopen odborně poradit zákazníkům, protože zná dobře zboží, které prodává, je schopen ho předvést, porovnat více produktů popř. doporučit zákazníkovi pro něj nejvhodnější zboží, zabalit ho; vedle odborných znalostí umí komunikovat se zákazníkem, přesně se vyjádřit, zareagovat na přání zákazníka; úspěch obchodní společnosti je závislý na práci jednotlivých prodavačů; prodavač vede záznamy o prodeji přes různé počítačové programy a elektronickou pokladnu, je schopen provádět inventury, reklamace zboží apod.; v poslední době se stále častěji vedle klasického obchodování využívá i elektronického obchodování; protože je prodavač v neustálém kontaktu se zákazníkem, měl by mít velmi dobré komunikační schopnosti, měl by umět vyjednávat, mluvit cizím jazykem; pracuje s penězi, měl by být spolehlivý a zodpovědný.

Vedoucí nákupu

má za úkol zajistit dostatek surovin, materiálu, komponentů pro výrobu, zjišťuje potřeby surovin, materiálu pro výrobu, zjišťuje a porovnává ceny na trhu, komunikuje a vyjednává se stávajícími i novými dodavateli o ceně, kvalitě dodávaného zboží, v případě velkých zakázek připravuje výběrové řízení na nákup, vede evidenci materiálu, zboží dodavatelů, obchodních partnerů, odpovídá za rozpočet, spolupodílí se na tvorbě rozpočtu oddělení i celé firmy, pokud výrobní dělníci nemají z čeho vyrábět, firma přichází v důsledku prostojů o velké peníze, pokud nakoupí nekvalitní zboží, odrazí se to kvalitě výrobků, které firma vyrábí, pokles zájmu může mít existenciální dopady pro firmu, pokud nakoupí drahé suroviny, zvyšuje se cena zboží, které pak hůře obstojí v konkurenčním boji, občas pracuje pod stresem, protože suroviny musí být v nejlepší kvalit v dostatečném množství za nejlepší cenu vždy k dispozici, vedoucí nákupu vede a organizuje práci lidem v týmu, motivuje je k dobrému výkonu.