pracuje ve větších firmách a řídí obchodní oddělení, jeho cílem je vytvořit takovou firemní strategii, aby prodal maximum firemních výrobků a zajistil tak práci lidem v celé firmě, patří mezi nejužší vedení společnosti, na něm záleží úspěch firmy, protože pokud nezajistí prodej výrobků, nemá firma za co vyrábět, nemá na materiál, na mzdy zaměstnanců, na nákup surovin, na nové technologie a výroba ve firmě se zastaví. Obchodní manažer propracovává obchodní strategii firmy, zjišťuje požadavky ze strany zákazníků a o nich pak informuje ve firmě; dobrá firma musí umět rychle reagovat na potřeby trhu; dobrý obchodník se musí vyznat v produktech, které prodává, musí být dobrý psycholog prodeje, aby vystihl co nejvíce potřeby trhu a konkrétních zákazníků či skupiny zákazníků, také musí mít aspoň základní ekonomické vzdělání, musí umět vyjednávat o zakázce.