hlavním úkolem obchodníka je prodat, zajistit plánovaný prodej firemních výrobků, vyhledává nové zákazníky a stará se o ty stávající, zjišťuje jejich potřeby, připravuje jim nabídky, informuje je o novinkách, často také poskytuje technické poradenství, připravuje podklady pro obchodní jednání, pro uzavírání smluv, fakturaci, sleduje platby zákazníka, je-li potřeba stará se i pohledávky, stará se o přepravu dovozních i vývozních zásilek, jedná s orgány celní správy, s finančními úřady, obchodník po celý rok cestuje po svém regionu, uskutečňuje několik schůzek denně, o své práci provádí záznamy, reporty, hlášení, které předává svému nadřízenému, kterým může být vedoucí prodeje, či obchodní ředitel, o úspěchu obchodníka rozhoduje zejména obchodní talent, schopnost naslouchat a komunikovat, je samostatný, spolehlivý, slušně a seriózně vystupuje, umí vyjednávat, úspěšný obchodník ví, že je nejlepší mít spokojeného, vracejícího se zákazníka.