Konzultanti:

opracovává obrobky na moderních číslicově řízených strojích, automatizovaných linkách a průmyslových robotech, pracuje podle programu, který mu vytvořil speciální odborník – programátor NC strojů, obráběč si navolí postup práce a technologické podmínky, potřebné nástroje, které bude k obrábění potřebovat, tyto nástroje pak správným způsobem upne, někdy upíná i polotovary a obrobky; po určité době provádí měření a kontrolu rozměrů obrobku a kvalitu (ostří nástrojů), kontroluje i kvalitu materiálu obrobků; seřizuje, provádí údržbu a seřizování CNC strojů; umí číst technické výkresy, zná kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.), včetně technologie obrábění kovů; práce je na trhu práce velmi žádaná.