řídí jednotky požární ochrany (profesionálních i dobrovolných hasičů) při zásazích a koordinuje práce HZS s dalšími jednotkami záchranného systému, jako jsou zdravotníci, armáda apod.; jeho práce při zásahu začíná tím, že musí co nejdříve a nejrychleji prostudovat okolnosti požáru, rizika, personální kapacity, přístupové možnosti a na základě toho učinit rozhodnutí, na kvalitě jeho rozhodnutí závisí bezpečnost kolegů, zachraňovaných osob, zvířat, konečný úspěch dílčího či celého zásahu, jeho práce je velmi zodpovědná, zpravidla pracuje pod časovým stresem, musí mít velmi dobré teoretické znalosti i praktické zkušenosti, musí mít velmi dobrou fyzickou kondici i být odolný vůči stresu; postup celého zásahu písemně zpracovává a následně vyhodnocuje.