pracuje v tzv. blokové dozorně (spolu s operátorem sekundárního nejaderného okruhu, vedoucím blokové dozorny a vedoucím celého bloku) a řídí chod jaderného reaktoru, rukama mu protékají milióny kilowatthodin elektrické energie, pracuje se systémem, který zpracovává desetitisíce údajů o teplotě, tlaku, průtocích a nejrůznějších radiačních veličinách, jeho činnost v jaderné elektrárně probíhá na základě předem popsaných postupů vyžadovaných jadernou legislativou, tyto předpisy musí dodržovat; krizové situace se učí zvládat na simulátoru, řídí akce během dvouměsíční období odstávky pro výměnu paliva, odstavení různých zařízení elektrárny, aby na nich mohla proběhnout kontrola či oprava, a poté dohlíží nad tím, aby byla znovu správně uvedena do provozu; jednou za dva roky skládá náročné zkoušky, musí projít úspěšně přes všechny znalostní zkoušky i náročné psychologické, zdravotní i bezpečnostní prověrky; požadované vlastnosti: zodpovědnost, spolehlivost, schopnost vysoké a dlouhodobé koncentrace, odolnost vůči zátěži, psychická stabilita, schopnost rychlé reakce; pokud kandidát splní základní požadavky, čeká jej dvouleté studium ve školicím středisku v Brně, po složení státních zkoušek pracuje nejprve pod dohledem služebně staršího kolegy na sekundárním nejaderném okruhu (turbína, generátor), teprve po několika letech samostatné práce se může začít připravovat na operátora primárního okruhu.