pracuje v tzv. blokové dozorně (spolu s operátorem primárního nejaderného okruhu, vedoucím blokové dozorny a vedoucím celého bloku) a obsluhuje, řídí, koordinuje a kontroluje činnosti na sekundární části jaderné elektrárny, to je zařízení od parogenerátoru, přes turbínu (která pohání generátor pro výrobu elektřiny), čerpadla (pro dopravení ochlazené vody zpět do parogenerátoru), až po venkovní zařízení jako jsou například chladicí věže, a také systémy pro vyvedení elektřiny, různé pomocné systémy; zpracovává velké množství údajů, kontroluje jejich hodnoty, musí neustále sledovat nové technologie, případné havarijní situace se učí zvládat na simulátoru (je to simulátor celé blokové dozorny, z blokové dozorny se řídí celá jaderná elektrárna), kde si cvičí různé bezpečnostní postupy; po absolvování VŠ studia může začít pracovat jako operátor-nováček pod dohledem zkušeného operátora, připravuje se na závěrečnou zkoušku, teprve po jejím složení může začít pracovat jako operátor sekundárního okruhu; pravidelně skládá také opakovací státní zkoušky; musí projít úspěšně přes všechny znalostní zkoušky i náročné psychologické, zdravotní i bezpečnostní prověrky; požadované vlastnosti: zodpovědnost, spolehlivost, schopnost vysoké a dlouhodobé koncentrace, odolnost vůči zátěži, psychická stabilita, schopnost rychlé reakce;