je zdravotnický pracovník, je mezistupněm mezi očním optikem a očním lékařem, specializuje se na vyšetření a měření zraku (např. na automatickém refraktometru, mikroskopem kontroluje stav předního segmentu očí), na základě zjištěných informací doporučí pacientovi vhodnou korekční pomůcku pro zrak, měří zrak a předepisuje brýle, doporučuje a zhotovuje optické pomůcky podle předpisu, pomocí sklíčkování zjišťuje počet dioptrií, zná velmi dobře vady očí, podle typu refrakční vady doporučuje vhodnou optickou pomůcku, brýlovou obroučku i typ skel, doporučuje i aplikaci očních čoček; optometrista ale neléčí oči a oční vady; optometrista může pracovat samostatně, pokud splnil registraci a získal registraci u Ministerstva zdravotnictví ČR.