provádí výchovně vzdělávací činnost v oblasti využití času dětí a mládeže, vede zájmové kroužky s různým zaměřením, sportovním, ekologickým apod., organizuje různé soutěže, přehlídky, prázdninové tábory pro žáky základních škol, připravuje vzdělávací plány na celý rok, zajišťuje nákup pomůcek a vybavení pracoviště volnočasových aktivit, vede administrativu související s jeho pedagogickou činností, protože organizuje různé akce, exkurze a další akce, komunikuje s různými úřady, základními i středními školami, rodiči atd.