vyrábí různé druhy těsta, tvaruje je, peče všechny druhy pekařských výrobků, následně je plní, zdobí, popřípadě balí, skladuje, někdy i prodává, obsluhuje pekárenské stroje, počítačem řízené pece apod., pak je čistí a provádí celkovou údržbu; měl by být zručný, tvořivý, čistotný, fyzicky zdatný a zdravý, s dobrými čichovými a chuťovými schopnostmi, pracuje ve vysokých teplotách, v prašném prostředí, jeho pracovní dob začíná v noci nebo brzy ráno.