velmi dobře se orientuje v produktech, pojistných smlouvách, poskytuje klientům různá doporučení, provádí finanční poradenství na přepážkách a v terénu, nabízí finanční produkty, např. pojištění osob, majetku apod. novým i stávajícím klientům na základě zjištění potřeb, podílí se na plnění stanovených obchodních plánů a cílů pojišťovací společnosti; má velmi dobré komunikační schopnosti, obchodní nadání, nenechá se odradit neúspěchem při jednání s klientem.