Konzultanti:

zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotným, rodícím ženám a ženám po porodu, připravuje rodičky na porod a vede fyziologické porody, sleduje stav plodu v děloze pomocí speciálních vyšetřovacích metod, rozpoznává u matky, plodu nebo novorozence příznaky poruch a nemocí, pomáhá lékaři během komplikovaného porodu či jiného zákroku, učí matku pečovat o novorozence, poskytuje rady o antikoncepci.