Povolání:

Analytik potravin

provádí a vyhodnocuje kompletní laboratorní rozbory (analýzy) vzorků surovin, pomocných látek a přísad, meziproduktů i hotových potravinářských výrobků, kontroluje jakost a dodržování technologických postupů při výrobě potravin, dodržování hygienických norem při výrobě i při skladování potravin, pracuje v laboratořích potravinářských firem, institutů hygienické inspekce a inspekce jakosti potravin, institutů ochrany životního prostředí či ve stravovacích zařízeních; zná technologické normy a bezpečnostní a hygienické předpisy; povolání je vykonáváno v prostředí s přítomností nečistot či chemických látek (nevhodné pro alergiky).

Technolog v potravinářství

plánuje jednotlivé fáze výroby, rozepisuje přesný a podrobný výrobní postup, dohlíží na dodržování technologických postupů a hygienických předpisů včetně systému kontroly jakosti, kontroluje nezávadnost a bezpečnost potravin, připravuje a určuje správné dávkování surovin, odpovídá za nákup kvalitních surovin, provádí kontrolu skladování surovin, meziproduktů a hotových výrobků, řídí výrobní úsek; ovládá technologická zařízení a stroje ve výrobě; posuzuje základní ekonomické parametry výroby a uplatňuje je v oblasti obchodování a logistiky; stanovuje požadavky na nákup provozního zařízení a surovin; podílí se na vývoji a ověřování nových postupů; stará se o dodržování pořádku a předpisů na pracovišti, vede předepsanou evidenci; práce probíhá v prostředí s vyššími teplotami, možným výskytem mastnot, výparů, chemických látek a jiných potravinářských nečistot; předpoklady pro práci jsou technické myšlení, organizační schopnosti, kombinační schopnosti, představivost, přesnost.

Řezník

Řezník porcuje, zpracovává a upravuje maso, vyrábí , skladuje a manipuje s masnými výrobky či polotovary. Řídí a kontroluje procesy pro úpravu masa. Může jej potkat také v řeznictví, kde může masné výrobky a polotovary prodávat. výroba masných výrobků