Povolání:

Hasič hasičského záchranného sboru

jeho nejdůležitějším úkolem je likvidace požárů, provádí záchranné práce při požárech, vyprošťuje lidi, zvířata, zachraňuje majetek, prověřuje a udržuje veškerou hasičskou techniku v provozuschopném stavu, zaměřuje se na prevenci požárů, poskytuje poradenství v oblasti prevence požárů; je součástí integrovaného záchranného systému, provádí široký okruh záchranných prací - vyprošťování osob při dopravních nehodách, při úniku nebezpečných látek, provádí speciální vyprošťování, pod vodou, ve vzduchu, ve výškách, při úniku plynu; vykonává práci i v životu nebezpečném prostředí, musí mít velmi dobrou profesní - odbornou i fyzickou přípravu (potápěčský i parašutistický výcvik), neustále si musí udržovat dobrou fyzickou i psychickou kondici; práce hasiče vyžaduje velmi dobrou spolupráci v rámci týmu, vyžaduje dodržování veškerých bezpečnostních zásad při práci, poslušnost velitele zásahu, respektování autorit; pracovní doba je nepřetržitá, směny se střídají po 24 hodinách, na směně jsou kromě hasičů a jejich velitelů také hasič strojník, který má na starosti řízení a obsluhu protipožární techniky, vozidel, automobilových cisteren a žebříků, vyprošťovacích zařízení a jiné speciální a mobilní techniky, hasič technik zajišťuje hlavně akceschopnost, volí vhodný hasičský postup při zásahu a odpovídající techniku.

Operační důstojník

řídí jednotky požární ochrany (profesionálních i dobrovolných hasičů) při zásazích a koordinuje práce HZS s dalšími jednotkami záchranného systému, jako jsou zdravotníci, armáda apod.; jeho práce při zásahu začíná tím, že musí co nejdříve a nejrychleji prostudovat okolnosti požáru, rizika, personální kapacity, přístupové možnosti a na základě toho učinit rozhodnutí, na kvalitě jeho rozhodnutí závisí bezpečnost kolegů, zachraňovaných osob, zvířat, konečný úspěch dílčího či celého zásahu, jeho práce je velmi zodpovědná, zpravidla pracuje pod časovým stresem, musí mít velmi dobré teoretické znalosti i praktické zkušenosti, musí mít velmi dobrou fyzickou kondici i být odolný vůči stresu; postup celého zásahu písemně zpracovává a následně vyhodnocuje.