Konzultanti:

stárá se o propagaci a reklamu společnosti, navazuje nové kontakty, udržuje stávající za účelem zviditelnění společnosti a jejích výrobků na trhu apod., PR manažer musí zvládat velmi dobře umění komunikace, pravidla společenského chování, má dobré vyjadřovací schopnosti v českém i cizím jazyce.