poskytuje celkovou obslužnou péči osobě, která se z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění nemůže o sebe postarat sama; svoji práci vykonává v ambulantních a pobytových zařízeních sociální péče, ústavech, domech s pečovatelskou službou, v domácnostech apod.; pomáhá klientům při osobní hygieně, oblékání, udržování čistoty, při stravování, umí ovládat zdravotnické pomůcky svých klientů, učí je soběstačnosti v jejich prostředí, v domácnosti, podporuje jejich aktivizaci, podporuje je i psychicky, povzbuzuje je k činnosti, koordinuje pečovatelské činnosti, provádí základní terapeutické postupy, např. rehabilitaci apod.; pracovník v sociálních službách vykonává fyzicky i psychicky náročnou práci, často se jedná o práci v nepřetržitém provozu; základním předpokladem pro výkon této práce je ukončené alespoň základní vzdělání, věk nad 18 let, bezúhonnost a dobrý zdravotní stav.