stará se komplexně o veškerou právní agendu společnosti, připravuje návrhy smluv všech typů, poskytuje právní poradenství manažerům společnosti, provádí revizi všech právních kroků, zastupuje společnost při jednáních se třetími stranami, z pohledu práva upozorňuje manažery na hrozby i příležitosti.