Konzultanti:

převádí texty z jednoho jazyka do jiného, překládání je písemný přepisování, tlumočení je převádění mluveného slova do jiného jazyka, existuje velmi náročná forma tzv. simultánního tlumočení, kdy tlumočník současně poslouchá a hned převádí do jiného jazyka (např. na mezinárodních konferencích, odborných seminářích, politických jednáních apod.), překládá obecné texty nebo odborné, u překládání odborných textů musí mít alespoň základní orientaci v oboru, překladatelé a tlumočníci se často na určitou oblast specializují, odborné věci konzultuje se specialisty v daném oboru, překladatel a tlumočník musí mít velmi dobrou znalost cizího, ale i mateřského jazyka, gramatiky, větné skladby, musí znát slang, žargon apod., aby dokázal přesně vystihnout to, co měl autor textu v úmyslu vyjádřit, překladatel pracuje na PC, využívá elektrotechnické slovníky a měl by znát do určité míry i grafické programy pro případ, že překládá obrázky či technickou dokumentaci.