Máte možnost čerpat z příkladů dobré praxe, ale také se poučit ze špatných příkladů.

 

 

Chcete-li se podělit o své zkušenosti s využitím kariérního portfolia v praxi, vytvořte případovou studii podle níže uvedené metodiky a pošlete na email s.stepitova@karierniportfolio.cz

Metodika pro tvůrce případových studií

1. Ještě než se pustíte do psaní případové studie, měla by tomu předcházet rozvaha nad tím, co chcete sdělit svým kolegům. Přidaná hodnota případové studie by měla spočívat v tom, že přináší pozitivní nebo negativní zkušenost pro ostatní pedagogy.

2. Případová studie by se měla týkat implementace (zavádění) projektových aktivit do praxe. Pedagogové mohou popisovat využití poznatků z exkurzí, besed a vzdělávacích aktivit ve své pedagogické praxi.

3. Případová studie by neměla být dlouhá, ale velmi dobře promyšlená a zpracovaná, měla by vystihnout zakázku, cíle, realizaci – jednotlivé a zpětnou vazbu, závěr, poučení.

4. Doporučujeme dodržovat jednotnou formu a strukturu případových studií, lze stáhnout z našeho webu.

5. Cenné jsou i negativní příklady, je dobré vědět, že některé věci se nepovedly.

6. Jednotlivé případové studie musí být konzultovány s projektovou manažerkou.

7. Zpracované případové studie budou graficky upraveny a zveřejněny na webu.

Aktuality

  • Jako manažerka projektu bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu a projekt podporovali – řediteli školy, PaedDr. Rostislavu Šmídovi, realizačnímu týmu, konzultantům, odborníkům, manažerům firem, kteří nám umožnili nahlédnout do firemního prostředí, učitelům, pro které byl projekt určen, že se do připravených aktivit zapojili. Mgr. et Mgr. Sylva Štěpitová manažerka projektu

další aktuality >

Akce

Bohužel, žádné akce nejsou naplánovány.