je schopen odborně poradit zákazníkům, protože zná dobře zboží, které prodává, je schopen ho předvést, porovnat více produktů popř. doporučit zákazníkovi pro něj nejvhodnější zboží, zabalit ho; vedle odborných znalostí umí komunikovat se zákazníkem, přesně se vyjádřit, zareagovat na přání zákazníka; úspěch obchodní společnosti je závislý na práci jednotlivých prodavačů; prodavač vede záznamy o prodeji přes různé počítačové programy a elektronickou pokladnu, je schopen provádět inventury, reklamace zboží apod.; v poslední době se stále častěji vedle klasického obchodování využívá i elektronického obchodování; protože je prodavač v neustálém kontaktu se zákazníkem, měl by mít velmi dobré komunikační schopnosti, měl by umět vyjednávat, mluvit cizím jazykem; pracuje s penězi, měl by být spolehlivý a zodpovědný.