sleduje nové trendy v oblasti, zpracovává analýzy, které souvisí s možným zavedením nového produktu do výroby či prodeje, popř. zavedením výrazné modernizace produktu; vychází to z analýzy nabídky a poptávky na trhu, z vývoje nových technologií nebo jejich nákupu, ze zavedení do výroby, nákupu strojů, proškolení zaměstnanců pro práci s novými technologiemi, zjišťování konkurence na trhu, včetně reklamy a dalších marketingových procesů; je jedním z manažerů, kteří se výrazněji podílejí na určování strategických cílů.