VP č.1 - Kariérní portfolio - průvodce webem

VP č. 2 - Kariérní portfolio jako pomůcka pro plánování kariéry

VP č.3 - Kariérní portfolio v celospolečenských souvislostech

VP č.4 - Kariérní portfolio - motivace, koučovací přístup

VP č.5 - Kompetenční modely pracovních pozic

VP č.6 - Další využití nástroje kariérního portfolia v budoucnu

VP č.7 - Kariérní portfolio - kvalita života ve vztahu ke kariéře

VP č.8 - Jak vést poradenský rozhovor I.

VP č.9 - Intervizní setkání pedagogů - kariérových poradců

VP č. 10 - Kariérní portfolio v poradenské praxi

VP č. 11 - Kariérní portfolio - práce s žáky se speciálními potřebami

 

Aktuality

  • Jako manažerka projektu bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu a projekt podporovali – řediteli školy, PaedDr. Rostislavu Šmídovi, realizačnímu týmu, konzultantům, odborníkům, manažerům firem, kteří nám umožnili nahlédnout do firemního prostředí, učitelům, pro které byl projekt určen, že se do připravených aktivit zapojili. Mgr. et Mgr. Sylva Štěpitová manažerka projektu

další aktuality >

Akce

Bohužel, žádné akce nejsou naplánovány.