zpracovává projektovou dokumentaci telekomunikačních sítí, navrhuje trasy kabelů, umístění vysílačů a přijímačů, podpěrných bodů, rozpojovacích a přípojkových skříní, způsob připojení – metalika, optika, bezdrátově, ověřuje průchodnost a propustnost signálu navržených tras, vypracovává dokumentaci pro územní a stavební řízení.