je vedoucí např. restaurace, kavárny, baru apod., odpovídá za bezproblémový chod tohoto zařízení, organizuje zaměstnance, kteří mají být na pracovišti, rozděluje jim práci, kuchařům, číšníkům, pomocným kuchařům atd., zajišťuje dostatek kvalitního materiálu pro výrobu jídel, nápojů a dalších pochutin, dbá o to, aby všechno nářadí, náčiní a stroje byly v dobrém, provozuschopném stavu, dohlíží na dodržování hygienických podmínek a předpisů na pracovišti, pro zaměstnance vytváří také příjemné pracovní podmínky a prostředí; vedle toho dbá o efektivnost hospodaření, vyhodnocení efektivitu provozu, kontroluje provozní finanční plány a dodržování vnitřních procesů a vnitropodnikových předpisů, jednání s obchodními partnery a dalšími subjekty, reprezentuje společnost.