uplatňuje se v poradenské psychologii (radí člověku, který se ocitl v situaci, která je pro něj složitá a málo přehledná, pomáhá mu hledat možná řešení, klient se pak sám rozhoduje pro určité řešení), v psychoterapii (pomáhá klientovi pochopit jeho problém a naučit ho novým způsobům, jak se v určité situaci chovat) nebo v klinické psychologii, kde spolupracuje s psychiatry, spolu usilují o zlepšení psychického stavu psychicky nemocného člověka; pracuje v pedagogicko-psychologickém poradenství (ve školách, v kariérovém poradenství), v personalistice (ve firmách a institucích), v manželském a partnerském poradenství (v poradnách pro mezilidské vztahy) nebo ve specializovaných oborech jako např. psychologie dopravy a jiné. Psycholog by se měl dobře vyznat sám v sobě, rozumět okolnímu světu, respektovat klienty a dodržovat etický kodex.