v rámci nukleární medicíny provádí radiodiagnostiku (posuzuje funkce a chorobné změny v orgánech lidského těla), využívá k tomu RTG záření, UZ vlnění, další metody magnetické resonance; provádí i léčbu, tzv. radioterapii, aplikuje ionizující záření; radiologický asistent pracuje s velmi složitou a drahou přístrojovou technikou; pracuje samostatně nebo společně s lékařem; radioterapie se uplatňuje zejména při léčbě zhoubných nádorů, proto radiologický asistent musí být empatický a umět sdělovat nepříznivé diagnózy, musí mít jak medicínské tak i technické znalosti na vysoké úrovni.