Mgr. Jany Stržínkové, vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání na ÚP, kontaktním pracovišti  ve Vsetíně jsme se ptali na rekvalifikace, kdo může žádat, jak lze požádat o rekvalifikační kurz.

Rekvalifikace je formou udržení, obnovy nebo získání nových kvalifikačních předpokladů pro výkon vhodného zaměstnání.

Úřad práce poskytuje rekvalifikace:

  • uchazečům i zájemcům o zaměstnání
  • formou zaměstnanecké rekvalifikace
  • formou tzv. zvolené rekvalifikace
  • formou tzv. klasické rekvalifikace

 

Úřad práce při posuzování žádostí o rekvalifikaci posuzuje každého uchazeče nebo zájemce individuálně s ohledem na jeho budoucí uplatnění na trhu práce. Posuzuje dosavadní kvalifikaci, zdravotní stav a nepřihlíží k délce evidence uchazeče nebo zájemce o zaměstnání.  Absolvovaná rekvalifikace má vést k přímému uplatnění uchazeče nebo zájemce o zaměstnání na trhu práce, v odůvodněných případech může uchazeč nebo zájemce absolvovat i více než jednu rekvalifikaci. Do rekvalifikací úřad práce zařazuje všechny věkové kategorie uchazečů nebo zájemců o zaměstnání.

Klasické rekvalifikace organizuje úřad práce hromadně, vždy pro skupinu uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání podle kapacity kurzu. Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání projedná svůj zájem o rekvalifikaci se svým poradcem pro zprostředkování zaměstnání. Pokud je  uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci zařazen, tak má nárok na úhradu ceny rekvalifikačního kurzu, úhradu jízdného hromadnou dopravou z místa bydliště na kurz a zpět a po dobu rekvalifikace má nárok na podporu při rekvalifikaci.

Od 1. 1.2012 mohou uchazeči i zájemci o zaměstnání žádat úřad práce o zvolenou rekvalifikaci. Je to výborný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti.Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si vybere a následně zabezpečí rekvalifikaci sám a úřad práce mu ji může uhradit. Vybere si druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat a rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci realizovat.  Žádost o zvolenou rekvalifikaci posoudí odborná komise aktivní politiky zaměstnanosti z hlediska efektivnosti vynaložených výdajů. Po dobu zvolené rekvalifikace není nárok na podporu při rekvalifikaci, ani na úhradu jízdného.  Formou zvolené rekvalifikace absolvovali uchazeči i zájemci o zaměstnání např. tyto rekvalifikace: Vyhláška 50/1978 Sb. § 5, 6, Svařování, Obsluha vysokozdvižného vozíku, Řidičské oprávnění sk. C, C + E, D, T, Profesní průkaz na sk. C, C + E, D, Pracovník v sociálních službách, Kosmetička, Kadeřnice, Manikúra a pedikúra, Tatér (aplikace ozdobných obrazců), Masér, Strážný, Personalista, Účetnictví, Mzdové účetnictví, Tvorba www stránek, Auto CAD, Plavčík, Trenér fittnes, Kurz pro začínající zemědělce a další kurzy. V poslední době se rozšířila možnost absolvovat formou zvolené rekvalifikace kurzy profesní kvalifikace. Uchazeči i zájemci o zaměstnání mají možnost získat úplnou kvalifikaci např. výuční list. Absolventi tuto možnost využívají např., když absolvovali obor, který je nebaví, není o něj na trhupráce zájem nebo jej nemohou vykonávat ze zdravotních důvodů např. vyučený pekař a alergií na mouku.  Jako výbornou možnost to vidí zejména absolventi, kterým se nepodařilo udělat maturitu, a jsou bez kvalifikace. Formou profesní kvalifikace mohou získat výuční list.  Např. absolvent maturitního oboru
chemik – operátor, může formou profesní kvalifikace získat výuční list na obor chemik – laborant.