zpracovává skici, návrhy a připravuje texty a obrazové podklady, tvoří vzhled materiálů v tištěné podobě - letáků, oznámení, reklamních materiálů, knih, novin, časopisů, a v elektronické formě, např. webdesign, reklamní spoty podle obdrženého zadání; návrhy zpracovává v PC grafických programech pro zpracování obrazu a textu; volí vhodné pracovní pomůcky a počítačové programy pro konkrétní pracovní postupy; zná polygrafické (tiskařské) techniky; umí pracovat i na tiskařských strojích a zařízeních; grafik má výtvarné nadání, technické a kreativní myšlení, barvocit, je schopen pracovat samostatně, se zákazníkem o zakázce vyjednává, proto musí umět komunikovat.