opravuje a konzervuje stará umělecká díla a starožitnosti, jeho práce začíná důkladným rozborem stavu díla, stanovením míry poškození a určením plánu oprav, kvalitu jeho práce zajistí dobré znalosti historie, starých výtvarných technik a technologií, znalosti starých materiálů a jejich vhodné opravy.