revizní technik provádí revize elektrických zařízení a hromosvodů, kontroluje a měří revidované elektrické zařízení, zjišťuje, jestli zařízení odpovídá dokumentaci a bezpečnostním předpisům, zjišťuje závady, testuje funkčnost prvků, o výsledku revize sepisuje revizní zprávu; zná velmi dobře aktuální normy a zákony souvisejících s revizí elektrických zařízení; za bezvadný chod a funkčnost elektrického zařízení nese plnou odpovědnost; předpokladem jsou velmi dobré a přesné znalosti předpisů a norem, schopnost neustále se v této oblasti vzdělávat, technické myšlení, manuální zručnost, přesnost, samostatnost, dobrý zrak.